Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

SF Yangın Sistemleri > BLOG > Blog > Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

 • Posted by: admin

Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği

Sanayi devrimiyle birlikte fabrikaların ve üretimin artması, şehirlerde çok hızlı nüfus artışlarının yaşanması,  bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanması beraberinde daha fazla iş ve üretim gereksinimini doğurmuştur.

Bu üretim süreci, insan sağlığı ve üretim alanlarında, olası risklerin kontrol altında tutulması ve yönetilmesini gerekli kılmıştır. İş güvenliği ve üretim sürecinin devamlılığı için, özellikle endüstriyel alanlarda oluşan tehlikelerin belirlenmesi, risklerin tanımlanması hayati önem taşımaktadır. 

Çünkü endüstriyel tesisler; yüksek tehlike sınıfında bulunan, yanıcılığa sahip ve yüksek yangın riski bulunan malzemelerin bulunduğu alanlardan oluşmaktadır. Bu durum ise yangın güvenliği konusunda kapsamlı stratejiler geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bunun için öncelikle tesisteki risklerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, bu riskler doğrultusunda tesisin kendi proses sürecine uygun bir yangın güvenlik yaklaşımı oluşturulmalıdır.

Türkiye’deki Endüstriyel Santrallerinde Yangın

Türkiye’ de yılda yaklaşık 400 büyük fabrika yangını yaşanmaktadır. Son 10 yılda sadece İstanbul’da 1500’ün üzerinde fabrika yangını yaşanmıştır.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’nın açıkladığı yangına neden olan faktörler:

Elektrik Kontağı

Sigara

Kıvılcım sıçraması

Baca

Kasıt

Diğer

Kızışma (yüksek ısı ile)

Tespit Edilemeyen nedenler

Parlama (yanıcı sıvı parlaması vb.) olarak belirtilmiştir.  Bu faktörler diğer illerden alınan sonuçlarla da uyumludur.

Fabrika yangınları ise genellikle, tamirat sırasında kurallara uyulmaması ve periyodik bakımların ihmal edilmesi nedeniyle gerçekleşmektedir.

 Yangın Nedeniyle İşveren Kayıpları:

Alman Sigortacıar Kurumu VDS’nin açıkladığı sonuçlara göre:

Yangın geçiren iş yerlerinin C’ ü bir daha açılmamak üzere,
Diğer 0’ u ise üç yıl içerisinde kapanmaktadır.
Her yıl büyük bir yangın geçiren işletmelerin x ‘i faaliyetine son vermektedir.

Bu kayıpları detaylandırmak gerekirse:

Ticari faaliyetlerde kayıp:

 Büyük bir yangın, bir işletmenin ürünlerini veya hizmetini müşterilerine sunmasını sağlayan bazı fiziksel sistemleri tahrip edebilir. Bu sistemler olmadan sürdürülebilir bir üretim söz konusu olmayacaktır.

Müşteri kaybı:

Üretimin durması müşteri taleplerinin karşılanamamasına neden olacaktır. Bu da müşteri kaybına neden olur.

İtibar kaybı:

Büyük bir yangın, hem müşterilere hem de tedarikçilere, güvenlik önlemlerine karşı ihmalkâr davranıldığı hissi uyandıracak ve kuruma karşı itibar zedeleyici bir durum olacaktır.

Sigorta süreçleri:

Sigorta, yenileme ve onarım maliyetlerinin büyük bir kısmını karşılayabilirken, diğer birçok finansal ve finansal olmayan maliyetler sigorta kapsamına girmeyecektir.

Sigorta, kaybedilen müşterileri geri getirmez ve hasar görmüş bir mülkü tamir etmez.

Endüstriyel Tesislerde Yangına Sebep olan Faktörler

 • Tesislerde stoklanan kömür,
 • Hammadde yığınlardan ve bacalardan yayılan toksit madde etkisi,
 • Yanıcı maddelerden kaynaklanan sıcaklık etkisi,
 • Tesislerde stoklanan hammadde yığınlarından yayılan toz etkisi,
 • Elektromanyetik etki, tesislerde oluşan yüksek seviyeli gürültü etkisi,
 • Tanklarda depolanan sıvı ve gazlara ilişkin patlama etkisi,
 • Üretim araçlarının ya da tesisin yapı elemanlarının dış etkilerden veya kullanım hatasından kaynaklanan devrilme, düşme ve parçalanma etkisi,
 • Tesis içi lastikli araç yolu ve raylı sistem yollarındaki kesişimlerde meydana gelecek olası kazalar.

Ancak endüstriyel tesislerde yangına sebep olan faktörleri genel başlık altında toparlamak gerekirse:

 1. a) Yangınlardan korunma önlemlerinin alınmaması,
 2. b) Bilgisizlik,
 3. c) İhmal ve dikkatsizlik,
 4. d) Kazalar,
 5. e) Sıçrama,
 6. f) Sabotaj,
 7. g) Tabiat olayları

Endüstriyel Tesislerde SF YANGIN Güvencesi

Bir endüstriyel tesiste, faaliyet sahasında bulunan yapı ve uygulamalarla, bu uygulamaların yangın yükü, riskli alanların yangından korunumu ve çalışma sahasında bulunan insanların acil durumlar karşısındaki tahliye ve yönlendirilmesi gibi yangın güvenliği kapsamında ele alınması gereken tüm unsurlar bir bütün halinde değerlendirilmelidir.

SF YANGIN’ın temel prensibi “Alevlenmeyi Önlemek” ve “Yangın Etkisini Yönetmek”tir.

Yangın korunum sistem ve ekipmanlarının, işlevlerini hatasız, zamanında ve tam olarak yerine getirebilmesi için, ulusal ve uluslararası standartlara ve kurumların prosedürlerine uygun olarak periyodik ve isteğe bağlı bakımlarının yapılması gerekir.

SF YANGIN, 9 yıllık sektör tecrübesi, AR-GE & ÜR-GE yatırım ve çalışmaları ve inovatif yaklaşımlarıyla endüstriyel tesislerde, yangın algılama ve söndürme sistemlerinin ve ekipmanlarının uzun yıllar sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için yangın danışmanlığı, projelendirmesi, anahtar teslim taahhüt, uygulama ve uygulama sonrası periyodik bakımını yapmaktadır.

SF YANGIN endüstriyel tesislerde yangından korunma ekipmanlarının ve sistemlerinin tamamını kullanmaktadır.

SF YANGIN,  ülkemizdeki birçok endüstriyel tesiste, temiz gazlı söndürme sistemleri ile sulu ve köpüklü söndürme sistemleri gibi birçok uygulama ve sistem kurulumlarını, insansız mekânlarda yangın algılama ve otomatik söndürme sistemlerinin devreye alınması, en erken ve kısa sürede kesintisiz müdahale ile hasarsız söndürme işlemlerinin eksiksiz olarak uygulanması işlemlerini, uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmiştir. Her mahalde kurduğu algılama ve yönlendirme sistemleri ile tesis korumasını tamamlamıştır.

Kurduğu ya da takibini gerçekleştirdiği endüstri tesislerinde yangın güvenlik sistemlerinin, periyodik ya da isteğe bağlı, bakım ve onarımı için üç ayrı bölgeden, tüm Türkiye’ye 7/24 hizmet veren teknik servis ekibi bulunmaktadır. Bu ekip, sadece endüstriyel tesislerde uygulamaya alınmış olan yangın güvenlik sistemlerinin denetimi, bakım ve onarım işlemleri için özel eğitim almış ve yetiştirilmiştir.

Bu denetimler sağlıklı bir sistemin nasıl olması gerektiğinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Güvenilirlik, korunabilirlik, emniyet, işlev ve bakım açısından gerekli veriler değerlendirilerek muhtemel onarım tedbirlerinin tespitinde kullanılmaktadır.

Çevreye duyarlı, müşteri odaklı yeni nesil ürün teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi için AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarına devam eden SF YANGIN, sektörle ilgili özel ürünlerin geliştirilmesi ve yeni ürünlerin belgelendirme ve sertifikasyonlarının alınması süreçlerini başarı ile devam ettirmektedir.

× WhatsApp Destek!