DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SF Yangın Sistemleri > BLOG > Blog > DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

  • Posted by: admin

Ateş, icadından bu yana insanoğlunun en iyi dostu ve en kötü düşmanı olmuştur. Kontrol altında tutulan ateş ve açığa çıkardığı enerji, insanlık tarihinde yaşanan birçok gelişmenin temel taşıdır. Bu yüzden ateşin kontrol edilmesi ve amaca uygun kullanılması büyük bir önem taşımaktadır. İş kolu olarak ateşi yoğun kullanan sektörlerde ateşin izlenebilirliği işin süreğenliği içinde çoğu zaman unutulabilmektedir. Yemek pişirmeyi düşünün, günde üç öğün düzenli olarak mutfaklardan önümüze gelen bu lezzet akışı, ev ve restoran yangınlarının, endüstriyel mutfak yangınlarının temel nedenidir. Yemek pişirmek o kadar rutin bir işlemdir ki, kullanılan yüksek sıcaklıkların kolayca yangına sebebiyet vereceği unutulmaktadır.

 Her yemek kuruluşunun kalbini mutfaklar teşkil etmektedir.  Mutfaklarda kullanılan sayısız yüksek sıcaklıkta pişirme ekipmanlarını koruma altına almanın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Düzenli olarak temizlenmeyen davlumbazlarda yağ gibi yanıcı maddelerin yoğunluğu günden güne artar ve bu da yangın riskini arttırır.

Bugüne kadar yağ yangınları, doğru ve hızlı müdahale edilemediği için maddi kayıp, yaralanma ve ölümlere neden olmuştur. Benzin, gres yağı, boya inceltici ve solventler gibi daha geleneksel yanıcı sıvılardan farklı olarak, kızartmalarda kullanılan pişirme yağlarının kendiliğinden tutuşma sıcaklığı değişebilir. Kendiliğinden tutuşma, 285° C ila 385° C arasında herhangi bir aralıkta meydana gelebilir. Bu sebeple bu tip yangınların başlangıç aşamasında algılanması ve söndürülmesi için davlumbaz söndürme sistemleri geliştirilmiş ve kullanımı yönetmeliklerle güvence altına alınmıştır. 5243 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te;

MADDE 57- (1)  Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.”  İbaresi yer almaktadır.

Yönetmeliğe eklenen bu yasal zorunluluk sayesinde davlumbaz söndürme sistemleri çok daha önem arz etmiş ve otomatik söndürme sistemleri kullanımı yaygınlaşmıştır.

Davlumbaz söndürme sistemlerinin denetlenmesi de yine aynı yönetmelikle zorunlu hale getirilerek yasal güvence altına alınmıştır:

MADDE 131- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı aşağıdaki şekilde denetlenir:

  1. a) Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
  2. b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.”

Günümüzde 100 kişiyi aşan her tür mutfakta kullanılan davlumbazlar için, yapılarına uygun davlumbaz söndürme sistemleri kullanılmaktadır. Yapılan bu denetlemelere uygun olarak kurulan davlumbaz söndürme sistemlerinin uluslararası geçerliliği olan NFPA 96, NFPA 17A, UL 300 ve TS 13699 standartlarına uygun olarak üretim ve montajlarının yapılması gerekmektedir.  Sistemde kullanılan basınçlı tüplerin de yine yürürlükte ki 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği’ne göre üretimlerinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.

 DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

★ Kullanıcı dostu ve çevrecidir.

★ Maliyeti ve işçiliği düşüktür.

★ Kolay temizlik, bakım ve yeniden dolum imkânı vardır.

★ Baca nozulları sayesinde, havalandırma ve baca kısımları için eş zamanlı müdahale etme imkânı sağlar.

★ Her mutfak tipi için uyarlanabilir tasarım imkânı vardır.

★ UL 300 ve TS 13699 uygunluk belgeli ve CE İşaretlidir.

★ Manuel olarak aktive edilebildiği gibi, kendiliğinden devreye giren otomatik yangın söndürme sistemi sayesinde özel eğitimli personel olmadan yangını söndürür.

★ Kullanılan söndürme cihazlarının iç yüzeyleri, korozyon ve paslanmaya karşı özel plastik ile kaplınmıştır.

UL 300 uyumluluk belgesi bulunan DAVLUMBAZ Yangın Söndürme Sistemleri ile yangınlar konusunda endişelenmenize gerek kalmayacak  24 saat yangına karşı koruma, hızlı tepki ile yangının söndürülmesini sağlayacaktır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

DAVLUMBAZ Yangın Söndürme Sistemleri otomatik ve manuel olmak üzere iki farklı yöntemle çalıştırılabilir.

Sistemin otomatik olarak çalışması:

DAVLUMBAZ Yangın Söndürme Sistemleri içinde barındırdığı ısıya duyarlı eriyebilen ısı dedektörleri ile sıcaklığı algılar ve kumanda panosunu devreye sokar. Devreye giren kumanda panosu içindeki basınçlı kapsülün patlaması, yangın söndürme cihazına bağlı olan valfin pistonuna basınç uygulayarak söndürücü sıvının deşarj hattından nozullar aracılığı ile istenilen bölgelere boşalmasını sağlar. Böylece herhangi bir müdahale olmadan yangın algılanmış ve büyümeden engellenmiş olur.

Sistemin Manuel Çalıştırılması:

Yangın ısı algılayıcı sensörler devreye girmeden sistem manuel çalıştırılmak istendiğinde; mutfakta uygun ve ulaşılması kolay yerlere monte edilmiş butonların halkaları çekilerek de sistem aktive edilebilir. Manuel butonun halkası çekildiğinde kumanda panosu içindeki basınçlı kartuş patlayarak valfin pistonuna basınç uygular ve sistemi aktive edilerek deşarj hattından söndürücü akışkanın nozullar aracılığı ile istenilen bölgelere boşalmasını sağlar.

Yağ yangınları çok fazla duman ürettiğinden, davlumbaz,  dumanı mutfağınızdan çıkarmak için otomatik olarak açılır.

Sistem devreye girer girmez, cihaza giden gaz ya da elektrik hattı da talep edildiği taktirde otomatik kesilecek şekilde kontrol başlığına entegre edilir.

Böylece mutfakta başlayan küçük ama tehlikeli bir yangına, en başında müdahale edilerek, yangının yayılması engellenir.

PERİYODİK BAKIM

Sistem, uluslararası standartlara göre periyodik olarak altı ayda bir bakımı yapılmalıdır. Sistemdeki tüm aktif ve pasif bileşenler yetkili teknik servis personeli tarafından kontrol edilmeli ve bakım yapılmalıdır.

Yapılan Teknik Bakım ve Kontroller:

Isı Dedektörleri ve Algılama Hattı Periyodik Bakımı

Manuel Buton Periyodik Kontrolü

Kontrol Başlığı Periyodik Kontrolü

Nozulların Periyodik Bakımı

Sistem Söndürücünün Periyodik Bakımı

Tahliye Boruları Periyodik Bakımı

Ayrıca dolum ve bakım işlemi sertifikalı personel tarafından yapılmalıdır. Dolum ve bakım işlemi, sistem el kitabında bulunan bilgi ve materyallerle yapılmalıdır.

× WhatsApp Destek!